Ze života FA

Miroslav Pavel obdržel Cenu Josefa Hlávky

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. převzal 16. listopadu Cenu Josefa Hlávky při každoroční slavnosti na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Získal ji na návrh rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka za mimořádnou doktorskou disertační práci s názvem Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr. Závěry a výsledky disertační práce byly vydány nakladatelstvím ČVUT ve společné publikaci Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku editované prof. Matúšem Dullou.

Cenu převzal od prof. Jindřicha Vybírala, rektora UMPRUM. "Jeho práce si nesmírně vážím a byl to pro mě životní zážitek a obrovská čest, že jsem se s ním potkal osobně," řekl Pavel o setkání s prof. Vybíralem, jenž je rovněž historikem architektury. PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. působí na FA ČVUT jako akademický pracovník na Ústavu teorie a dějin architektury, specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Tato disertační práce je ve fulltextu přístupná zde.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Uděluje ji nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.