Výstava ateliérových prací

Anotace

SIPI dohlíží na pitný režim. Měří počet vypitých sklenic či hrnků za den a motivuje tak ke správným hydratačním návykům. Tekutiny doplňovat po menších objemech, zato častěji. Nečekat na pocit žízně a dodržovat sobě nastavený denní příděl tekutin. Howgh.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit