Výstava ateliérových prací

Návrat [k]lidu

Bc. Anna Homoláčová

Anotace

Veleslavín kdysi býval středověkou vesnicí s živou návsí, která spadala pod křídla Břevnovského kláštera. Od poloviny 18. století je jeho dominantou zámek s velkolepou zahradou, která během staletí proměnila svou formální barokní podobu v romantickou džungli. V dnešních časech, kdy všechna zeleň v okolí mizí ve stále se rozrůstající zástavbě, představuje zámecký park takřka jediné místo, kde je možné spočinout pod korunami letitých stromů... přesto zůstává veřejnosti zcela uzavřen. Návrh se zaměřuje na zpřístupnění zámeckého areálu lidem a jeho přeměnu v kulturně-komunitní jádro Veleslavína. Filosofií konceptu je nejen návrat života dovnitř zámeckých zdí, ale také zpříjemnění odchodu z tohoto světa pacientům nově zřízeného paliativního centra - návrat lidu a klidu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt