Ze života FA

Vyučující se školili v prezentačních dovednostech

Vyučující ateliérů 1. ročníků ZAN se sešli před začátkem akademického roku na vzdělávacím workshopu prezentačních dovedností. Kurz absolvovali s motivací, aby byli schopni vést přednášky pro studenty poutavou formou. Workshop vedl Mgr. Milan Mendlík, lektor, psycholog, herec a režisér. Vzhledem k velké spokojenosti účastníků se již nyní plánuje zopakování školení pro ty, kteří se nyní nemohli zúčastnit. Počítá se také s pokračováním workshopu, které více zaměří na praktická cvičení.

Workshop organizovala doc. Ing. arch. Michaela Brožová a doc. Ing. arch. Pavel Ullmann

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.