Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Břevnov - Pyramida jinak

Veronika Frčková

Anotace

Návrh se zabývá alternativním řešením zástavby na území v Břevnově, kde se v současné době nachází hotel Pyramida. Stěžejními prvky návrhu jsou doplnění uliční fronty v Bělohorské ulici, pěší propojení přes křížení dopravních komunikací a zachování funkce hotelu. Navržena je bloková polyfunkční zástavba. Hlavním veřejným prostranstvím lokality je Bělohorská ulice, kam je orientován komerční parter. Ve spodní části území je umístěna budova hotelu sloužící jako bariérový dům. Přemostění dopravního křížení je řešeno jako parkový prostor s plochami jako je dětské nebo sportovní hřiště. Park umožňuje zprostupnit území pro chodce ve všech směrech a zabraňuje šíření hluku z komunikací do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný