Výstava ateliérových prací

Kulturák současnosti - Proměna kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí

Veronika Frčková

Anotace

Původní budova kulturního domu od Karla Pragera ve Veselí nad Lužnicí je majestátní stavba, která je umístěna na rozsáhlou plochu veřejného prostranství. Návrh transformuje kulturní dům do nové podoby a jeho okolí mění na funkční veřejné prostranství, které odpovídá měřítku města. Hlavním tématem projektu je organizace veřejného prostranství, vytvoření centrálního vstupu do objektu a optimalizace vnitřních prostorů budovy. Návrh přetváří tradiční kulturní dům v multifunkční kulturní centrum současnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka