Závěrečné práce

ZUŠ, KOUŘIM

Nakládalová Eliška

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh základní umělecké školy v Kouřimi v objektu bývalé chlapecké školy. Hlavním cílem je vytvořit dostatečné prostory pro výuku a znovuoživit objekt, který se momentálně nachází v havarijním stavu. Celkově tak oživit současné náměstí a propojit jej se skrytým parkem Na Hradbách za řešeným objektem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.