Výstava ateliérových prací

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S VÍCEÚČELOVÝM SÁLEM

Lukáš Pokorný

Anotace

Můj projekt řeší novostavbu administrativní budovy a víceúčelového sálu na novém urbanistickém řešení, území Praha-Těšnov. Zvolená parcela je řešená dvěma projekty, které na sebe koordinačně navazují. Administrativní budovu tvoří železobetonový skelet o modulu 8,1m se zakončením tradiční mansardové střechy. Celá budova je inspirována tradiční klasicistní zástavbou a má vzbuzovat dojem formální elegance. Fasádu tvoří kamenné obklady šedého a pískovcového odstínu o rozdílné povrchové hrubosti, díky kterým jde vytvořit symbolická bosáž. Víceúčelový sál – v přízemí se nachází hlavně kavárna se zázemím. Vyšší patra patří sálu a jemu přidruženým místnostem. Budova je pojatá jako solitérní skulptura. To podtrhuje i druh fasády. Zaručuje ji vertikální zahrada. Stejně tak i její živý vzhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.