Výstava ateliérových prací

Lávka přes Berounku

Jan Krouský

Anotace

Lávka se nachází v CHKO Český kras, mezi obcemi Beroun a Srbsko, v blízkosti vápencového lomu Alkazar. Podél pravého břehu Berounky vede turistická stezka sv. Ludmily a také železniční trať. Na levém břehu nalezneme hojně využívanou zpevněnou cyklostezku. Návrh a tvarování lávky vychází ze záměru nejen propojit co nejkratší cestou dva břehy, ale hlavně vytvořit atraktivní přechod přes významnou řeku a také nechat vzniknout odpočinkové místo na pravém břehu. Proto má lávka půdorysný tvar písmena Y. Dvě kratší nohy svírají upravený břeh na jihu, který slouží jako zastávka u vody pro turisty, cyklisty i vodáky. Zároveň pohledově směřují na významná místa v okolí – lom Alkazar a jednu z Tetínských skal.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný