S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Bydlení, Mladá Boleslav

Voláková Gabriela

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout objekt, který bude nejen parkovacím domem, ale přinese sídlišti jěště nějakou přidanou hodnotu. Součástí objektu je tedy bytová, parkovací a komerční část. Aby došlo k nabourání sídlištní kompozice, zvolila jsem z tohoto důvodu terasovitý vzhled.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.