Výstava ateliérových prací

BUŠTĚHRAD - SKLEP CO MÍŘÍ VÝŠ

Vojtěch Jansa

Anotace

Projekt se zabývá konverzí pivovarských sklepů v přípražském městě Buštěhrad. Napravuji vazby, které byly přetrhány vznikem Buštěhradské haldy, zánikem samotného pivovaru a v nejbližší minulosti rychlou výstavbou jednoúčelových obytných okrsků bez sociálního a kulturního zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler