Závěrečné práce

AULA MAGNA NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Džabarjan Oksana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaobírá tématem doplnění struktury Staroměstkého náměstí v Praze. Návrh auly magny vychází z reference Staroměstské radnice, která v minulosti tvořila jihozápadní fasádu náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.