Výstava ateliérových prací

Nový Těšnov a Florenc

Bc. Dominik Rejthar

Anotace

Dnešní Pražská Florenc nepřipomíná město skoro v ničem, běžní lidé sem jdou jenom když musí a nepřehledná situace skrývá zákoutí, která ani nikdo vidět nemá. Projekt se snaží představit, že i tato oblast může být plnohodnotným městem. Dříve, než Těšnov proťala dálnice, bylo prázdné území po zbořených hradbách připraveno k výstavbě širokého bulváru, který by byl živou tepnou celé Prahy. Magistrála touto tepnou není, neboť uliční síť nevyživuje v celé své délce, na spoustě míst tvoří barieru ať už fyzickou, nebo psychologickou. Z těchto skutečností vychází návrh nahradit vysutou dálnici úrovňovou Wilsonovou ulicí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.