Výstava ateliérových prací

Anotace

Zámeckých areál na Veleslavíně patří mezi významné komponované parky s Prahy 6. Oblast původně formovaná pramenem Dejvického potoka se stala místem výstavby hospodářského statku. Od roku 1909 prošel areál významnou přestavbou pro lékařské účely plicního sanatoria. Nyní je areál ve státním majetku, pro veřejnost uzavřen a bez funkčního využití. Prvním úkolem je samotné zvýraznění a aktivace srdce Veleslavína pomocí umístění nové pekárny do budovy stodoly přímo na zámeckém dvoře. Členění prostoru vychází z kříže barokních os a podtrhuje koncepci vegetace. Budovy jsou opatřeny o obytné terasy z pískovce, květnaté trávníky proplétají mlatové cesty. Téma hrany v sobě nese práci s doplněním rozpadlých částí ohraní zdi a obnovení vstupních bran. Projekt je novým NÁDECHem areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt