Výstava ateliérových prací

Parkovací dům Plzeňská

Bc. Nikol Sládková

Anotace

Projekt polyfunkční budovy s primární funkcí P + R parkování je situován na již stávající parkovací plochu v ulici Plzeňská v Praze 5. Budova je z opačné strany obklopena zelení a vodní plochou, tudíž návrh by měl být loajální jak k městskému, tak přírodnímu charakteru okolí. Konceptem a inspirací je rozmanitost a různorodost samotné přírody a to, jak originálně dokáže tvarovat různé prvky. Stavba je směrem od rušné ulice co nejvíce uzavřená, směrem k lesu se naopak otevírá. Vše je řešeno pomocí oblých různě tvarovaných ploch, což v konečném důsledku umožňuje vytvoření teras a zákoutí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa