Výstava ateliérových prací

PROJEK(t)-C Světelné upozornění pro neslyšící

Barbora Chotěborová

Anotace

Zacpěme si uši a zkusme vnímat svět. ROJEK(t)-C je zařízení pro neslyšící, které světelnými signály upozorňuje na podněty, pro jejichž vnímání stačí ostatním lidem pouze sluch. Tento malý projektor reaguje díky senzoru na vnější podněty jako je například zvonek u dveří nebo dětský pláč. Po obdržení signálu se pomocí ozubeného kola se šablonami nastaví požadovaný piktogram, který se pak pomocí led diody promítne na zeď. Blikáním po dobu trvání podnětu pak upozorní uživatele na danou situaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel