Výstava ateliérových prací

Administrativní budova

Bc. Kateřina Ducháčková

Anotace

Jedná se o devítipodlažní administrativní budovu s jedním podzemním parkovacím podlažím a osmi nadzemními podlažími, která se nachází v Praze 8, Těšnově. V parteru budovy se nacházejí prostory pro obchod, dvě úniková schodiště, autovýtah a vstupní hala, ze které vedou schodiště a výtahy do vyšších podlaží a oddělené schodiště vedoucí do podzemních garáží. Ve druhém až osmém patře se nacházejí kancelářské prostory. Kanceláře jsou děleny po modulech pro dva, čtyři nebo šest lidí. Parter je prosklený a fasáda vyšších podlaží je omítnuta bílou omítkou, ozvláštněna otevíravými okny a nárožním proskleným obloukem. V místě tohoto oblouku se nachází konferenční místnost v každém podlaží kromě přízemí. Budova působí čistě a díky zaoblenému nároží i ladně.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.