Závěrečné práce

Port City Holešovice

Bc. Viachaslau Filipenka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je rozvinout stávající administrativní zástavbu na předpolí Libeňského mostu formou nabídky nových atraktivních administrativních prostor, včetně společenských a relaxačních možností, které by vytvořily polyfunkční celek, napojený nejen na městskou hromadnou dopravu, ale i na lodní provoz na Vltavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.