Výstava ateliérových prací

Mini golf

Eliška Rebanová

Anotace

Vstupním objektem na pozemek je průchozí pavilonová budova, kde se nachází pokladna, občerstvení s terasou, toalety a sklad. U pokladny si návštěvníci půjčují hole a míčky pro hru mini golfu. Pozemek je rozdělen na terasy propojené schody a oddělené gabiony, na kterých se dá také posedět. Na každé ze dvou teras se nachází neuspořádaně rozvrstvená hrací pole. U břehu jezera plove ponton na barelech a slouží jako přístaviště pro hausbot. Ten je obydlím majitele pozemku a může kdykoliv odplout.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.