Výstava ateliérových prací

VELESLAVÍN - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KAVÁRNOU

Bc. Tereza Vítková

Anotace

Nový dům je navržen jako administrativní budova s kavárnou. Nachází se v proluce v ulici Adamova a Pod Dvorem v Praze - Veleslavíně. Hmota 1.NP vznikla vytvořením pravidelnějšího tvaru hranice pozemku. Horní patra již zaujímají svou hmotou celou hranici parcely. Dům má díky zvolenému materiálu a ustupující hmotě vyvolat dojem optické levitace. Objekt má dvě podzemní podlaží, které náleží garážím. V 1.NP se nachází kavárna a technická místnost. 2.,3. a 4.NP patří administrativě, kde každé patro může fungovat solitérně. V 5.NP se nachází společenská zóna s terasou. Na terase je vytvořena konstrukce, která navazuje na střechu domu v ulici Pod Dvorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler