Výstava ateliérových prací

Pankrác

Kristýna Šedivá

Anotace

Pankrác je území skrývající velký potenciál. Stále se zde nachází obrovské množství brownfieldů a nezastavěných ploch. Je to území, co se zástavby týče, velice rozmanité. V našem návrhu jsme se zabývali navržením nové obytné zástavby v těchto místech - Družstevní ochoz, Vodárenský park, Pankrácký bulvár, Kavčí hory a Podolí. Každé území má svojí charakteristickou zástavbou, kde bereme ohled na měřítko okolní zástavby. V rámci administrativního pentagonu jsme se rozhodly vyplnit slepá rohová místa, aby se celý blok sjednotil. Zároveň jsme navrhly dominantu, neboli středový bod celé Pankráce, která se promítá do významných pražských panoramat - mrakodrap umístěný přímo ve středu celého pentagonu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák