Výstava ateliérových prací

světelný komunikátor LJUS

BcA. Eliška Kubů

Anotace

Ljus je hapticko-vizuální komunikátor pro děti s poruchou autistického spektra, který pomáhá těmto dětem v komunikaci s rodičem či blízkým. Vytváří mezi uživateli neverbální jazyk, který si sami určí za pomoci barevného světla a vibrací při dotyku pomůcky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel