Výstava ateliérových prací

Pivovarské sklepy - Buštěhrad

Bc. Kristýna Šedivá

Anotace

Zadáním projektu byla obnova a nové víceúčelové využití starých pivovarských sklepů v Buštěhradě pro kulturní účely. V mém návrhu se zabývám myšlenkou úplné demolice nadzemního objektu a rekultivace nadzemní části. Konceptem projektu se stala možnost vstupu do sklepů z východní strany parcely, kde by došlo k odtěžení terénu a tím se dostalo na bližší výškovou úroveň sklepů. V projektu je navrženo nové zázemí v podobě dvoupatrové budovy na severovýchodní straně sklepů, která umožňuje bezpečný a přímí vstup do sklepů. Hlavní funkci objektu je restaurace a zázemí pro samotné sklepy. Využívání sklepních prostor je navrženo jako multifunkční.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa