Diplomové práce

Polyfunkční budova 9

Bc. Petr Zahraj

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu byl návrh Multifunkční budovy s převahou kancelářské funkce, obchody a službami v parteru. Parcela tvoří nároží ulic Modecenterstrasse a Doblerhofstrasse. Jde o místo u stanice metra v kontaktu s nově vznikající výstavbou mj. Gasometer city a výborným dopravním napojením na východní tangentu.Budova nabízí 29tis. m2 užitných plocha splňuje požadavky vídeňské stavební regulace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.