Výstava ateliérových prací

Zachraňme zámek Veleslavín

Bc. Anna Špačková

Anotace

Zámek Veleslavín vznikl v centru středověké vesnice v sedle na vrcholku mělkého bažinatého údolí. Od 19.století do nedávné doby sloužil zdravotnickým účelům, ale od podzimu 2018 je nevyužívaný a chátrá obzvláště jeho park. Návrh se snaží o obnovení atmosféry, jaké toto místo mělo v době první republiky. Využití jeho silných stránek a podpoření možných příležitostí tohoto místa. Především zachovat nezastavěné území parku a otevřít ho veřejnosti, podpořit v této oblasti zeleň, vytvořit pěší prostupnost parku, obnovit a revitalizovat vodní toky a vodní plochy v parku a jeho okolí. Nové využití budov a prostorů parku, jako například komunitní zahrádky, centrum animoterapie, nebo revitalizace pramene Dejvického potoka by do něho mělo vnést život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt