Výstava ateliérových prací

SOUOSTROVÍ SPOJUJÍCÍ SCENÉRIE A SPRÁVU

Bc. Martin Diviš, Bc. Martina Divišová

Anotace

Vizionářské spojení demokratické správy a přírody. Harmonická integrace na ostrově Štvanice. Holistický masterplan optimalizuje záplavové území, a zajišťuje bezpečnost. Plynulý design vybízí k demokratickému zapojení se. Šest výrazných budov stírá hranice mezi veřejným a soukromým. Ikonické hlavní budovy evokují lehkost a otevřenost. Fasádní žebra se přizpůsobují poloze slunce a vrhají symbolické stíny. Světlé interiéry posilují propojení interiéru s exteriérem. Rozsáhlé zelené plochy podporují udržitelnost. Živá tapiserie demokracie a přírody, dláždí cestu k inkluzivní budoucnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.