Výstava ateliérových prací

Po březích řeky Kocáby v Novém Kníně

Klára Pavelková

Anotace

Nový Knín leží mezi městem Dobříš a přehradou Slapy. Již od 14. století je spojován s rozvojem těžby zlata, mincovna na náměstí a turistické stezky propojující dochované štoly tuto slavnou historii města dodnes připomíná. Navrhované změny mají za úkol nejen posílit cestovní ruch a město zatraktivnit, ale také navýšit kapacitu pro bydlení a doplnit chybějící občanskou vybavenost. Rozvoj je plánován ve čtyřech etapách, které postupně zahustí zástavbu a stávající i nové lokální centra propojí bezpečnými trasami pro pěší. Mezi nejdůležitější navrhované zásahy patří dostavba domů v ulici Na Merendě, revitalizace brownfieldu v blízkosti centra, zajištění prostupnosti okolo řeky Kocáby, doplnění proluk, výstavba domova pro seniory a park přiléhající k náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer