Závěrečné práce

Skrytý poklad

Bělohoubková Marie

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je řešení konkrétního veřejného prostoru v Litoměřicích. Územní je řešeno koncepčně i v rámci širších vztahů. Vlastní návrh řeší vzájemné fungování a prolnutí funkce kulturní (reprezentativní atmosféra), obytné (rodinná atmosféra) a krajinné (příroda ve městě). Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie z předcházejícího semestru do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.