Výstava ateliérových prací

Anotace

Ve své práci jsem se zabývala oblastí Bohdalce - Slatiny, která z důvodu dopravního uzlu je izolovaná od okolí. V návrhu jsem se soustředila na začlenění území do okolí a vytvořením nové struktury se zachováním současné zeleně a vodních toků. Koncept je založený na historické cestě, která zanikla kvůli železniční tratím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký