Výstava ateliérových prací

Dům pro sochaře

Šimon Hejnic

Anotace

Zadáním bylo navrhnout dům s ateliérem pro rodinu sochaře. Svým umístěním na jihovýchodním svahu ostrohu Baby v Praze 6 navazuje na šachovnicovou zástavbu stejnojmenné funkcionalistické osady. Nejdůležitější podlaží je přímo napojeno na úroveň ulice, ostatní dvě podlaží mají soukromější charakter. Z exteriéru je viditelné členění na obytnou část a ateliér s galerií. Samotná stavba byla od počátku zamýšlena jako velmi kompaktní hmota o co nejmenších rozměrech, avšak bez ztráty velkorysosti vnitřních prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.