Výstava ateliérových prací

do ďury | vize udržitelné péče o veřejná prostranství

Kateřina Krchňáková

Anotace

projekt do ďury se zabývá hledáním nové udržitelné péče o veřejná prostranství nejen v ostravě. dává si za cíl dostat zajeté pojetí nájemních zahrad (zahrádkářských osad) na další úroveň, slučitelnou s požadavky dnešních obyvatel měst. vytváří příležitosti k setkávání, k volnočasové aktivitě v těsné blízkosti místa bydliště a pomáhá udělat krok vstříc udržitelnějšímu a zdravějšímu stylu života. projekt stojí na propojení péče o veřejné pozemky soukromníky, čímž vzniká symbiotický vztah mezi nimi - soukromníci/zahradníci mají možnost seberealizace a městu tak ulevují ve finanční údržbě pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová