Výstava ateliérových prací

Areál zámku Veleslavín

Bc. Pavla Zelenková

Anotace

V projektu se zabývám areálem zámku Veleslavín. Jedná se o barokní zámek s parkem o velikosti tří hektarů, který je obehnán vysokými cihlovými zdmi. Celý prostor působí klidně a uzavřeně od okolního světa. V současnosti se park nachází v dezolátním stavu. O záchranu a obnovu areálu se snaží spolek "Hradní potok". Mým záměrem v návrhu je následovat hlavní myšlenku a vizi spolku "Hradní potok". A to zanechat původní funkci budov a ostatní aktivity v celém areálu. Další částí návrhu je celková revitalizace parku a zabývání se i jednotlivými detaily, jako je například návrh mobiliáře a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt