Výstava ateliérových prací

NOVÝ TĚŠNOV A FLORENC

Bc. Dominika Procházková

Anotace

Tématem byla pražská Florenc, která v dnešní době není pro lidi vůbec atraktivním místem. Hlavní překážkou je Severojižní magistrála, která vytváří velmi nepřehledný prostor. Hlavní myšlenkou návrhu bylo nahradit magistrálu úrovňovou komunikací. Magistrála se proměňuje na městský bulvár. V návrhu je vytvořena řada nových komunikací, které zajišťují lepší prostupnost území. Současné autobusové nádraží je přesunuto na střechu Hlavního nádraží. Důležitým tématem návrhu byla nově navržená lávka, která zlepšuje prostupnost území pro pěší a zároveň zajišťuje lepší přístupnost Muzea dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.