Závěrečné práce

Město mrtvých

Bc. Klára Šparlinková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh hřbitova jako místa, kde je klid a lidé tam budou chodit odpočívat, rozjímat a meditovat. Jedná se o prostor, kde dojde ke ztišení. Prostor, který nás má oprostit od strachu z těchto míst tolik typického pro naši společnost. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.