Výstava ateliérových prací

Autobusové nádraží Kutná Hora

Bc. Barbora Kováříková

Anotace

Kutná Hora jako město nejen pro turisty. Ve svém projektu se zabývám návrhem autobusového nádraží, které má za úkol sloužit jak místním, tak turistům. Nádraží se skládá ze dvou jednoduchých kvádrů (toalety, zázemí s čekárnou a kavárna s trafikou) a zastřešeným prostranstvím autobusových zastávek. Poněkud jednoduché architektuře dominuje střecha z trojúhelníkových kazet, navržena z dřevěných trámů a nesena vetknutými ocelovými sloupy. Prostoru pod střechou dodávají pocit vzdušnosti a lehkosti světlíky, které nás pomyslně navádějí směrem k autobusovému či naopak vlakovému nádraží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr