Výstava ateliérových prací

Finanční úřad pro Hl. m Prahu

Matyáš Richter

Anotace

Návrh se zabývá vytvořením nové budovy finančního úřadu pro Hlavní město Prahu. Nachází se, na parcele, která by vznikla v rámci hypotetického odklonění a "zlidštění" Severojižní magistrály na území Těšnova. Hlavním úkolem, bylo vytvořit budovu, která bude splňovat prostorové i provozní nároky důležitého úřadu a zároveň ho patřičně reprezentovat. Měla by také odrážet základní hodnoty úřadu: na jedné straně řád, na straně druhé transparentnost a otevřenost občanům. Základní koncepce je postavena kolem převýšené haly, kde probíhá k základnímu oddělení provozu návštěvníků a zaměstnanců. Na vstupní halu přímo navazuje recepce a následně kontaktní přepážky, kde si občané mohou vyřídit své úřední záležitosti. Ve zbylém prostoru přízemí jsou umístěny komerční prostory a bistro.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.