Výstava ateliérových prací

Bytový dům Vlašim

Petr Matyáš

Anotace

Studie řeší návrh bytového domu v obci Vlašim. Urbanisticky doplňuje městskou tkáň ve středu obce o nový park na místě bývalého hřbitova a o novou zástavbu. Dům je situován na nároží u nově vzniklého menšího náměstí. Charakteristikou stavby je ustupující korunní patro určené pro loftové byty a dále motiv křivky, který se objevuje na nároží i v půdorysech bytů. Parter nabízí prostory komerční i prostory pro nízkoprahové centrum. Čtyřpodlažní stavba nabízí širokou skladbu bytů umožňujících výhledy na okolní zeleň parku a vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho