Výstava ateliérových prací

kuchyňská váha pro zrakově postižené

Petr Matoušů

Ocenění

Anotace

Návrh kuchyňské váhy určené pro uživatele se zrakovým postižením může být alternativou k drahým mluvícím vahám. Šikmá plocha přirozeně vede směrem dolů do prostoru se střelkou ukazující naměřenou hodnotu. Prstenec se stupnicí je otočný pro možnost vynulování váhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit