Výstava ateliérových prací

Český dom na Taiwane

Petra Rychtarčíková

Anotace

Český dom s konzulátom sa nachádza v proluke hlavného mesta Taiwanu, Taipei. Cieľom pri vytváraní priestoru bol pocit blízkosti a spolupatričnosti medzi dvoma krajinami a zároveň dodržanie a oddelenie funkčnosti priestorov z hľadiska súkromia. Toto je dosiahnuté rozdelením domu na tri zóny-súkromná, verejná a poloverejná-spojené átriom. Átrium s rampami je miestom stretávania a komunikácie medzi návštevníkmi. Komplexný program obsahuje konzulárnu, reprezentatívnu a rezidenčnú časť ako súkromnú. Administratívne a vízové oddelenie ako poloverejnú a reštauráciu, sál a učebne ako verejnú časť.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.