Závěrečné práce

Areál nuselského pivovaru

Bc. Lucie Bílá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistické řešení areálu Nuselského pivovaru a nalezení funkční náplně jednotlivých budov. Součástí práce je zároveň dispoziční řešení pivovaru a jednoho objektu z navržené struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.