Výstava ateliérových prací

BŘEVNOV - PYRAMIDA JINAK

Bc. Agáta Bortlová

Anotace

V tomto semestru bylo naším úkolem přemýšlet, jak bychom vyřešili pozemek, na němž se tyčí Hotel Pyramida, kdyby dostal druhou šanci. Mým prvotním cílem bylo propojit hlavní zelené plochy v okolí- park Kajetánka a park kolem ulice Dlabačov. Vznikla tak jakási kombinace lávky, pochozí střechy a áleje, která prochází diagonálně pozemkem, lávkou překračuje ulici Patočkova, vbíhá mezi bloky obytných domů v úrovni 2. nadzemního podlaží, postupně však překoná převýšení terénu a přechází v běžný chodník. Cesta je lemovaná zelení s posezením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný