Výstava ateliérových prací

Turbine Tower

Bc. Bohdan Berezovskyi

Anotace

Tématem ateliérové práce je studie nové architektonicko-typologické koncepce, zakládající svůj princip na racionálním využití termodynamických jevů a z nich plynoucího energetického zisku. Jednou z takových koncepcí spojujících perspektivní výrobu energie s energeticky soběstačnou architekturou, jsou stavby založené na principu solární komínové elektrárny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.