Výstava ateliérových prací

Prepojenie

Silvia Novosadová

Anotace

Dve zahrádkové osady na okraji mestskej časti Hloubětín, ktoré prepája tento les. Spojitosť je len vo vzduchu a vzájomnom strete ľudí na pomaly zdevastujúcich náučných a cyklistických stezkách. Prečo by tento priestor nemohol vytvoriť centrum spojenia? Vytvoriť priestor stretu a otvorenia, ako pre vlastníkov zahrádkových osád, tak okolitých občanov na prechádzke. Zrevitalizovať, predĺžiť a spojiť úseky ciest, tak aby fungovali spolu, ale zároveň samostatne. Otvoriť tak priestor pre uzavreté zahrádkové osady a vytvoriť tak nové sociálne a pestovateľské kontakty. O tieto hodnoty sa snažím pri svojom návrhu prepojení zahrádkových osád.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová