Závěrečné práce

TÝN NAD VLTAVOU - PRŮTAH

Petřík Marek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Tématem diplomové práce je regenerace silničního průtahu v Týně nad Vltavou, který v 60. letech necitlivě protnul urbánní strukturu města a stal se výraznou prostorovou bariérou. Diplomová práce se zabývá integrováním průtahu do struktury města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.