Výstava ateliérových prací

Anotace

Petřiny, jako jedno nejstaších pražských sídlišť, si z minulosti nesou hlubokou jizvu v podobě v podstatě neexistujícího centra a občanské vybavenosti. Dnes sídliště navíc čelí problému s generační obměnou obyvatelstva. Reaguji tedy na tuto situaci a zároveň na plánovanou demolici stávajícího obchodního domu. Na jeho místě navrhuji tři hmoty se zcela rozlišnými funkcemi. Snažím se o co nejotevřenější parter, vytvoření příjemného náměstí a prostředí pro všechny generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch