Ze života FA

Design Computing

Výstava Design Computing představila obor počítačového navrhování a jeho postupy. Byla součástí stejnojmenné konference pořádané Ústavem modelového projektování ve dnech 10. a 11. října 2018. Navrhování pomocí počítače, poskytuje architektovi sofistikovanější nástroje, pomocí kterých přesně zkontroluje stav příprav i budoucí podobu návrhu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.