S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ze života FA

Design Computing

Výstava Design Computing představila obor počítačového navrhování a jeho postupy. Byla součástí stejnojmenné konference pořádané Ústavem modelového projektování ve dnech 10. a 11. října 2018. Navrhování pomocí počítače, poskytuje architektovi sofistikovanější nástroje, pomocí kterých přesně zkontroluje stav příprav i budoucí podobu návrhu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.