Výstava ateliérových prací

Bytový dům Veleslavín

Bc. Jiří Novák

Anotace

Na severním okraji katastrálního území Veleslavín se nachází trojúhelníkový blok domů, který sousedí s jednokolejkou. Blok však není uzavřený. Zbývá zastavit nárožní parcelu mezi ulicemi Adamova a Pod dvorem. V budoucnosti se počítá se vznikem zahloubené rychlodráhy a nahrazením využití železničního násypu cyklostezkou vedoucí až do Stromovky, což změní lukrativitu a charakter místa k lepšímu. Navrhuji zde bytový dům s prodejní plochou v parteru a kavárnu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa