Diplomové práce

Institut antikomunismu

Bc. Petra Holubová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dům  INSTITUTU antiKOMUNISMU posyktuje prostor pro kritickou reflexi čtyřiceti let komunistického režimu z co nejširší perspektivy. Pro diskusi, jak se komunistické dědictví propisuje do naší přítomnosti. Pro uvědomění si demokratických hodnot, svobody a kolektivní zodpovědnosti dnes v kontrastu s praktikami komunistické minulosti, diskurz o současné situaci v zemích, kde i dnes dochází k porušování lidských práv a svobod. Interpretace historie je složitá a vždy existuje více mnohdy protichůdných vysvětlení událostí. Cesta jak se vyhnout nesprávnému výkladu je soustavné kritické studium založené na dobových pramenech, které autenticky popisují prostředí, ve kterém vznikly. Jako dobový pramen s vypovídající hodnotou vybírám dokumenty, které se zachovaly v českých archivech - zejména ze IV. oddělení Národního archivu - oddělení fondů státní správy z let 1945 - 1992, VI. oddělení a archivu bezpečnostních složek. Archiv je umístěn po celém obvodu domu a lidé, kteří do domu vstoupí se ocitnou obklopeni archivem jako svědkem doby, který k nim promlouvá. Ve středu archivu jsou umístěny výstavní prostory s dokumenty, které tématicky vykreslují minulost komunismu. Návštěvník putuje sérií chodeb - labyrintem a cestou si skládá mozaiku o fungování režimu z co možno nejširší perspektivy. Chronologické vysvětlení historických událostí doplňují tématické části. Ze světla venku se dostává do potemnělých prostor a pomalu se dostává zpátky ke světlu. Stoupá vzhůru, chodby se rozšiřují a jsou vyšší. Temné chodby expozice se střídají se sály, které jsou prázdné a čím dál soupám výš tím jsou světlejší. Cílem putování je sál věnovaný svobodě a demokracii - hodnotám současné společnosti. Návštěvník doputoval zpátky do dnešního světa. Místnost je zalitá světlem a místo stropu je vidět nebe. Zde je prostor k zamyšlení a porovnání světa totalitního režimu a dneška. Z tohoto prostoru vedou dveře do mediatéky, knihovny a badatelny - symbolů svobodného vědění, vzdělání a poznání. Cílem Institutu antiKomunismu je jednak osvěta oblasti komunistické minulosti naší země, ale nejdůležitější poselství tkví v uvědomění si důležitosti svobody a naší kolektivní zodpovědnosti. Dnes bývá svoboda a lidská práva stavěna za zisk a ekonomický výdělek. Institut antiKomunismu je svědomí, které připomíná, jaké hodnoty jsou důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.