Výstava ateliérových prací

Lanovka Podolí - Kavčí hory

Bc. Michaela Petrová

Anotace

Návrh lanovky propojující Podolí a Kavčí hory jako součást městské hromadné dopravy. Budova spodní stanice v Podolí má polyfunční městský charakter, je zde administrativa a podzemní parkovaní. Horní jednopodlažní stanice v parku v Kavčích horách je opakem, tvarem navazuje na terén a směřuje výhled do centra Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa