Výstava ateliérových prací

Veleslavín

Tereza Stejskalová

Anotace

Území návrhu se nachází přímo pod skalami a v historické části starého Veleslavína. Hlavní částí projektu bylo odstranění nevzhledných garáží na jejichž místě vznikl park. Park protíná cesta, která není přístupná pro automobily a vede nahoru na skálu na sídliště Petřiny. U cesty je navržena budova s občerstvením, venkovním posezením a dětským hřištěm. V severní části parku u ulice Pod Petřinami se nachází workoutové hřiště. Stávající zástavba se skládá čistě z rodinných domů a byla doplněna o další domy, které svou hmotou zapadají do prostředí. V původní historické části Veleslavína byly opraveny dlažby a navrženy úpravy fasád domů pro příjemnější a ucelenější dojem z prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa